Liczba odwiedzin strony: 23532 Osób na stronie: 10
 

"Anir" 
A. Prochota

 
Dziennik Ustaw 2001 Nr 17 poz. 203 - Tryb realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy. (Dz. U. z dnia 16 marca 2001 r.) Na podstawie art. 14 § 7 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje: § 1.  1. Wykorzystanie plafonów ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 17, poz. 187), zwanych dalej "plafonami", podlega monitorowaniu. 2. Organem monitorującym wykorzystanie plafonów jest minister właściwy do spraw gospodarki. 3. Urzędy celne przekazują organowi monitorującemu oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, co 7 dni, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia, informację z wykorzystania plafonów. 4. Informacja, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać następujące dane:   1)   nazwę importera,   2)   numer REGON importera,   3)   numer i datę dokumentu SAD,   4)   kod PCN,   5)   ilość importowanego towaru,   6)   kraj pochodzenia towaru,   7)   kraj importu towaru. 5. Organ monitorujący powiadamia ministra właściwych do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi o przekroczeniu ilości towarów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1. § 2.  Minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi na podstawie informacji, o której mowa w § 1 ust. 3, może wystąpić do ministra właściwego do spraw gospodarki z wnioskiem o zamknięcie plafonu. § 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KRS 0000066605 - FUNDACJA HIPOKRATES W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA HIPOKRATES W LIKWIDACJI FUNDACJA 2001-11-27 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ALEJA KORFANTEGO 5 40-005 KATOWICE M. KATOWICE M. KATOWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 277680537 0000066605
KRS 0000066604 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STOWARZYSZENIE 2001-11-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
21-020 ANTONIÓW MILEJÓW ŁĘCZYŃSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 432295334 0000066604
KRS 0000066602 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MAŁOWISTEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MAŁOWISTEJ STOWARZYSZENIE 2001-11-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
26 16-200 MAŁOWISTA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA SOKÓLSKI PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 52015337 0000066602
KRS 0000066601 - MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PODKARPACIE "BOBOWA" W BOBOWEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PODKARPACIE "BOBOWA" W BOBOWEJ STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 2001-11-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BOHATERÓW BOBOWEJ 6 38-350 BOBOWA BOBOWA GORLICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
738-139-89-76 490715570 0000066601
KRS 0000066600 - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OKTIM" R.ŻUREK, Z.KULEJEWSKI SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OKTIM" R.ŻUREK, Z.KULEJEWSKI SP. J. SP. J. 2001-11-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ROLNICZA 11 42-160 KRZEPICE KRZEPICE KŁOBUCKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(34) 318-68-50 (34) 318-68-51 biuro@oktim.pl http://www.oktim.pl
NIP: REGON: KRS:
574-173-10-01 150355764 0000066600